Kunst - Tordenskioldmonumentet

Kunstner: Herman Vilhelm Bissen 1876.

Peter Wessel Tordenskiold (1691-1720) var den første som fikk et minnesmerke i Trondheim i form av en frittstående skulptur. Peter Wessel var født i Trondheim, gikk til sjøs og ble admiral i den dansk-norske flåten. Han ble adlet og fikk navnet Tordenskiold. Han endte sine dager i en duell bare 30 år gammel. Ideen om et minnesmerke for sjøhelten kom allerede i 1864, men det var liten oppslutning blant folk om å samle inn de nødvendige midler til å bekoste monumentet. Men med pådrivere som Arbeiderforeningen, Adresseavisen og byens ledende menn, ble det i 1873 endelig fart i sakene, og ”hele byen” ville være med. Den danske billedhuggeren Herman Vilhelm Bissen hadde allerede laget en statue av sjøhelten som ble plassert ved Holmen kirke i København. En kopi ble bestilt, og Trondheim fikk sitt monument i 1876. Skulpturen er i dag plassert vest for Vår Frue kirke. Opprinnelig sto den i Tordenskioldsparken øst for kirken, men måtte vike plassen for en ny musikkpaviljong i 1951. I 1930 vedtok Trondheim formannskap å flytte statuen til Skansen, men protestene ble så mange at flyttingen måtte avlyses.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.