Kunst - Trerelieff

Kunstner: Anders Åberg (1997). Bekostet av kunstneren. 

På veggen til den gamle trikkebygningen som nå er sporveismuseum, finner vi et fargerikt trerelieff. Det var en gave fra kunstneren som takk for at han fikk to gamle trikker fra Sporveismuseet. I det skogrike mellomsvenske høylandet Ångermanland har Åberg bygget opp museumsområdet ”Mannaminne”. Der har han satt opp flere hus, hovedsakelig fra forskjellige steder i Sverige, men også fra andre deler av Europa. Det norske huset har opprinnelig stått i Midtre Gauldal. 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.