Kunst - Utsmykking av Tinghusets inngangsparti

Kunstner: Nic. Schøill 1951. 

Inngangen til Tinghuset prydes av terrakottarelieffer med historiske motiver. Utsmykningen er utført av Nic. Schiøll og brent av keramikeren Jens von der Lippe. Kunstnerisk utsmykning i keramikk var noe helt nytt i Norge på den tiden. Opprinnelig var veggfigurene i portalen tenkt i hvit marmor, men det ble forkastet på grunn av kostnaden og mangel på egnet materiale her i landet. Temaet gjenspeiler bygningens funksjon og rettsordningen i Trøndelag i et historisk perspektiv. To messingplater forteller om det historiske innholdet i relieffene. Midt i portalen er middelalderlagmannen  (logmaðr) plassert, utført i marmor. Han flankeres av relieffer i keramikk som fremstiller lovens håndhevere: Kong Magnus Lagabøter (1238–80) og erkebiskop Jon Raude som døde i 1282, begge med våpenskjold. Etterreformatorisk tid er representert med lagmann Jørgen Pedersen Staur som døde i 1589 og rikskansler Ove Bjelke (1611–74). Fra mer moderne tid har vi sorenskriver Anders Rambech (1767–1836) og til slutt lagmann og statsminister Ole Anton Qvam (1834–1904).

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.