Kunst - teglveggen på Trøndelag teater

Kunstner: Søren Ubisch (1997). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.

Søren Ubisch vant den lukkede konkurransen om kunstnerisk bearbeidelse av fasadene til teatrets nybygg i 1994. Han så det som sin kunstfaglige oppgave å utdype bygningsformens symbolverdi. Rotunden rundt teatersalen er et symbolsk uttrykk for bygningens formål, og bearbeidingen av den kom til å stå sentralt. I samarbeid med arkitekten ble salsrotunden forsynt med steiner belagt med gull og platina. Tilsvarende utsmykning er også gjennomført på to veggfelt i foajeen. Denne kunstneriske behandlingen kan kalles integrert kunst i ordets egentlige betydning. Kunsten som innhyller bygningskroppen, blir som et sceneteppe som skiller teaterverdenen fra den virkelige verden. Teppet er både en del av teateret og et symbol på det. Fargene kunstneren har brukt, sølv og gull, er også hentet fra teatrets skapte verden.

Etter endt utdannelse i Oslo, studerte keramikeren Ubisch fem år i Japan, hvor han mottok et stipend for å studere japansk oldtidskeramikk. Ubisch har vært opptatt av og arbeidet mye med teglblokkens muligheter til å danne grafiske mønstre på store veggflater. I sine relieffvegger bruker han mønsterrepetisjoner som viser påvirkning både fra minimalistisk kunst og den dekorløse japanske tradisjonen.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.