Kunst ved Ceciliebrua

‘Hvit manns magi’. Kunstnere: Torbjørn Skårild & Martin Smidt 2005. Kunstneriske konsulenter: Kristin Ytreberg & Grethe Fredriksen.

Skulpturen ved østre ende av Ceciliebrua er laget av Torbjørn Skårild, en kunstner som er kjent for bruk av ulike teknikker og medier, bl.a. animasjonsfilm. ”Hvit manns magi” er i tillegg til å være en høy, solid og lett synlig stålkonstruksjon også en vann- og lydinstallasjon, med musikk av Martin Smidt. Skulpturen er hamret ut av to stålpanner, eller trommer, for å kunne gi fra seg til sammen ti ulike toner, utløst av vannstråler fra ti ventiler. Vannet pumpes opp gjennom foten på skulpturen og renner ut i elva etter at de har oppfylt sin musikalske funksjon. Skulpturen er i drift i sommerhalvåret og er programmert til å spille fire ganger i timen, med ujevne mellomrom.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.