Kunst ved Dragvoll helse- og velferdssenter

Kunstner: Markus Lantto. Tittel: «Volumbeholder», 2014. Kunstner: Anne-Helga Henning. Tittel: «Capras skog» og «Skrinet», 2014. Kunstkonsulenter: Liv Lundebrekke, Karianne Stensland og Morten Egstad

På en åpen og frittliggende tomt ved Dragvoll har Markus Lantto skrudd volumet opp og sender et klart og tydelig signal ut over byen. Hans utendørsskulptur «Volumbeholder» er ikke bare stor og ruvende, den er i tillegg skrikende gul og har en form som lett kan assosieres med lyd. Den har en «tut», som lydforsterkeren på en gammel sveivegrammofon, og her kan alle danne seg en mening om hva som kommer ut av toner og melodier. Et perforert «kniplingsmønster» ytterst i trakten antyder kanskje noe gammelt, nostalgisk og stillfarent musikalsk, tilpasset helse- og velferdssenterets brukere og beboere.

Men kanskje er det heller deres stemme vi hører? Bak den alderdommelige formen og det tilbakeskuende ytre står skulpturen fram med et sterkt og selvhevdende uttrykk. Den ser gammel ut, men er verdt å lytte til. Ved en institusjon for eldre har dette naturligvis stor symbolverdi.

Inne på helse- og velferdssenteret har Anne Helga Henning skapt «Capras skog» på en vegg i et av fellesarealene, med stiliserte trær i tegning og papircollage. Det andre arbeidet hennes, «Skrinet», er en aktivitetsboks med et innlagt spill. Boksen er laget av malt og beiset bjørkefinér og foret med filt og inneholder brikker og syntetiske filtmatter. En instruksjonstekst er festet på innsiden av lokket av boksen.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.