Kunst ved Ladeparken

Kunstner/utformer: Trude Westby Nordmark og Asplan Viak. Tittel: «Balansegang», 2010. Kunstkonsulenter: Gunnar Fretheim og Linda Saveholt.

Trondheim kommune utlyste i 2007 en konkurranse om utforming av den nye bydelsparken på den gamle sirkustomta på Lade, mellom Lade allé og Harald Hårfagres gate. Forslaget «Balansegang» av kunstneren Trude Westby Nordmark og Asplan Viak ble kåret til vinner, og et team av landskapsarkitekter fra Asplans trondheimskontor utformet parken i nært samarbeid med kunstneren og Stokkan Lys AS.

Temaet i parken er inspirert av den tidligere sirkustradisjonen på stedet. Dette var et utgangspunkt både for landskapsarkitektene og i høy grad også for kunstneren i prosjektet. Parken gikk derfor i planleggings- og anleggsfasen under navnet «Sirkusparken», før den etter en engasjert diskusjon i lokalmiljøet offisielt ble gitt det mer nøytrale navnet Ladeparken.
Den mer enn 30 år lange sirkushistorien på tomta har uansett gitt navn til flere deler av parken, som «Orkesterplass», «Piskesnerten» og en lekeplass kalt «Klovn». Keramikeren Trude Westby Nordmark, opprinnelig fra Trondheim, begynte i 2008 med produksjon av en rekke installasjoner og skulpturer som etter hvert ble utplassert i parken. Også disse elementene har en direkte forbindelse til sirkuslivet som utspilte seg på tomta.

Blant dette er flere sitteplasser inspirert av elefantkrakker, en stor hengekøye med klare assosiasjoner til trapes, et brettet «sirkustelt» i metall. Formen er til dels abstrakt, men lar seg lett assosiere innenfor det samlede sirkustemaet. Hovedinngangens knallrøde portal har også klar referanse til åpningen i et sirkustelt.
Ladeparken ble kåret til den beste offentlige møteplassen i Norge i 2013, en utmerkelse som det året ble utgitt for første gang på fem år. Det het i juryens begrunnelse at
«Ladeparken er en bydelspark som utmerker seg spesielt på grunn av sine grønne kvaliteter og varierte opplevelser som den tilbyr for nærområdet. At kommunen prioriterer så store arealer til grønne områder i et presset byutviklingsområde er forbilledlig. Det vitner om langsiktig tekning, og prioritering av grønne verdier i byutviklingen».

'

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.