Kunst ved Vikelvdalen, Ranheim

Kunstnere: Marius Dahl og Jan Christensen. Tittel: «UOOO – Uventetoverdimensjonertordinærtobjekt», 2013. Kunstkonsulent: Leiken Vik.

Marius Dahl og Jan Christensen står bak første del av kunstprosjektet «Fra drikkevann til matfat» langs Vikelva, som ble innviet sommeren 2013. Verket er laget av betong og har form som en overdimensjonert handlevogn, lagt på siden, halvt på land, halvt under vann. Som eldgammel landskapskunst laget i svære formater av ukjente kulturer, trengs det et fugleperspektiv til for å få det riktige bildet av kunstnernes overdimensjonerte objekt.
Her finnes linjer som direkte refererer til Cicignons byplan for Trondheim fra 1681. En mer symbolsk referanse gir kunstverket til elveleiets gamle betydning for jordbruk og industri i området, til matproduksjon og grunnlag for bosetting og liv. Den havarerte handlevogna gir en følelse av at noe er satt til side og har tatt slutt – i dette tilfellet at elva har mistet en viktig del av sin gamle funksjon. Men kunstverket viser selv vei i en ny retning, med Vikelva som en immateriell ressurs, for opplevelse av natur og kultur.
Dahl/Christensens kunstverk kan naturligvis også betraktes på nært hold. Det er først og fremst laget for en jordnær bruk og fysisk bevegelse. Her kan man løpe rundt og leke sisten langs linjene i den store «tegningen» eller ta en rolig labyrintisk vandring i vannkanten.
I tillegg til å ha utført en rekke offentlige oppdrag som fellesarbeider har både Marius Dahl og Jan Christensen sitt eget kunstnerskap og individuelle karriere, Dahl med base i Drammen, Christensen i Oslo og Berlin.

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.