Kunst - Vekteren

Kunstnere: Karl Dahl, R. Christensen, Ivar Sjaastad 1997.  

 I det sørvestre hjørnet av Torvet finner vi Vekteren, en gave fra forsikringsselskapet Gjensidige til Trondheim by i forbindelse med byjubileet. Selskapet har brukt vekteren som kjennetegn alt fra 1930–årene, og lignende figurer finnes flere steder i landet. Skissen til figuren og firmalogoen skal i sin tid ha blitt laget av boktrykker Emil Moestue. Tegningen er utført av Karl Dahl og skulpturen modellert av R. Christensen. Billedhuggeren Ivar Sjaastad har tilpasset dette til en stor bronsefigur. Vekteren satte sitt preg på byens natteliv helt fra middelalderen av. Ordningen ble nedlagt i 1873 og overtatt av politiet. Vekteren var svært karakteristisk med sin røde frakk og lue med øreklaffer. Utstyrt med en lang stav med pigger, såkalt morgenstjerne, og en stor lykt, skulle han holde orden og være på vakt mot branntilløp.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.