Kunst - Watermusic

Kunstner: Fritz Røed (1981).

Dette er en fonteneskulptur med musiserende fauner. Maken finnes på blomstertorget på Bryne, kunstnerens hjemtrakt. Fritz Røed tilhører en generasjon norske billedhuggere som fra 50-årene utførte en rekke arbeider i forbindelse med den utstrakte offentlige boligbyggingen etter krigen. I tråd med de dominerende politiske strømningene i tiden ville disse kunstnerne lage en type skulptur som først og fremst skulle være et fellesgode, ut fra den demokratiserende tanken om kunst for alle.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.