Kunst i Granåsen barnehage

Kunstner: Tor Lindrupsen. Tittel: «Alle årets dager», 2016. Kunstkonsulent: Ståle Sørensen

Granåsen barnehage ligger midt imot hoppbakkene i Granåsen skianlegg, og dette gir barnehagen preg av å være et friskt, sprekt og sportslig sted. Her er vinteren og skisesongen lang i normale år, og Tor Lindrupsen har tatt fatt i dette i sitt kunstneriske prosjekt. Med snømannen og snøballen som skulpturelle figurer er det nettopp vinteren og den vinterlige leken han har brukt som et utgangspunkt. Den to meter høye snømannen er hogd i lys Rennebu-granitt og selvsagt plassert i sitt rette element utendørs. Sammen med to andre skulpturer i samme materiale danner snømannen et triangel i lekeområdet. Den andre og like vinterlige skulpturen er en stor og rund kule, som det er lett å assosiere med en diger snøball som ungene har rullet i kramsnøen. Vinteren forsvinner imidlertid også i Granåsen, og både snømenn og snøballer smelter bort etter hvert. Dette viser Tor Lindrupsen i tredje del av skulpturgruppen, en stor rektangulær steinblokk med et hull av samme form som snømannen. Den luftige åpningen i steinen gir klare referanser til vinterens lek og minner om snøens forgjengelighet og årstidenes skiftninger gjennom «alle årets dager».
Loading...