Kunst i Kattem barnehage

Kunstner: Jon Aslak Fintland. Tittel: «Fire steinskulpturer», 2012. Kunstkonsulent: Harald Wårvik
En stein kan være noe av det fineste et barn kan finne i naturen. Steinens form, farge og struktur har visuell appell, i tillegg til at den ligger så mykt i hånden og er god å kjenne og føle på. Små, fine steiner har ungene i Kattem barnehage lenge silt ut i sandkassen og lekt seg med. Nå har de også fått noen store som de kan ta på, sitte på og hoppe fra den ene til den andre på. Jon Aslak Fintland fra Flekkefjord har formet, slipt og foredlet store steiner av granitt til forstørrede utgaver av de små, fine steinene som unger alltid har puttet i lommene og tatt vare på. Her er de for store til å plukke med seg, men fine å finne igjen dag etter dag som et fast punkt gjennom de årene barnehagen er barnas andre hjem.
Det enkle og alminnelige med steinen som objekt er understreket i plasseringen av dette kunstverket; ikke på en sokkel, søyle eller en høyde i terrenget, men rett og slett på et tilsynelatende tilfeldig sted på bakken – akkurat der steiner pleier å ligge.
I tillegg til disse «naturlige» steinene omfatter Fintlands utsmykking en dyrefigur, en sittende ape, som viser hvordan hard, død stein kan omskapes til myk form og gis liv.
Loading...