Kunst i Skjermveien barnehage

'Bålplass for barn'. Kunstner: Marit Justine Haugen 2009. Kunstnerisk konsulent: Marit Flåtter.
Marit Justine Haugen er utdannet arkitekt fra NTNU i 2000 og seinere billedkunstner etter studier i Israel og Norge, med eksamen ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2005. Hun har etablert egen arkitektpraksis i Oslo sammen med sin ektemann, israeleren Dan Zohar. I tillegg har hun en stilling ved Institutt for arkitektur ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. Utsmykkingen i Skjermveien barnehage bærer tydelig preg av Haugens bakgrunn som arkitekt og billedkunstner. Øverst på uteområdet har hun bygd ei hytte som preges av en original og sikker stil og formsans, samt bygningsmessig kompetanse og presisjon. Hytta har et rundt grunnplan og en konisk form. Den har en høyde på vel 4 meter og en diameter på ca. 5 meter. Byggematerialet er ubehandlet tre, nærmere bestemt 3 x 1-tommers plankebiter av nøyaktig samme lengde, 50 cm. Tynne trefliser er lagt mellom de større trebitene, slik at det har oppstått regelmessige horisontale spalter i hele konstruksjonen. Dette sørger for et tilstrekkelig innfall av lys i hytta – men skaper naturligvis også gjennomtrekk. Inngangen til hytta er ei skyvedør i samme materiale, satt inn i ei stålramme. Innvendig har hytta betonggulv, med et nedsenket nivå i midten. Her er det plassert et ildsted som barna kan samle seg rundt. Det øverste gulvnivået fungerer som sittebenk, med en myk, bølgende kant omkring den åpne grua. Røyken trekker ut gjennom en ljore, som er konstruert litt på skrå, slik at det ikke skal regne direkte inn. En asfaltert sti, kantet av brustein, snor seg opp til hytta, som på denne måten virker særdeles integrert i det totalrenoverte barnehageanlegget.
Loading...