Kunst - 3 på rekke

Kunstner: Espen Gangvik (1993). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg, SINTEF.
Utsmykningen som pryder Petroleumsteknisk senter, inngår nesten som en del av arkitekturen. Skulpturene, eller installasjonen, er utført i laminerte treplater belagt med stål. Utformingen er dynamisk med sine fasetterte sikksakkformer. De tre delene er montert på fasaden i ulike nivåer, den øverste 18 m over bakken. 
Loading...