Kunst - Bauta til minne om Johannes Schiøtz

Kunstner: Jens Munthe Svendsen (1900).
Johannes Schiøtz (1835–97) ar forstmester i Søndre Trondhjems amt fra 1861. Han regnes som initiativtakeren til beplantningen av Bymarka, som ved midten av 1800-tallet lå nesten snauhugget. Det ble imidlertid Schiøtz' assistent, Kristian Elster, som kom til å lede beplantningsarbeidet, og parken fikk derfor navn etter ham (Elsterparken). Bautaen har en portrettmedaljong utført av Jens Munthe Svendsen.
Loading...