Kunst - Dandelion

'Dandelion'. Kunstnere: Niklas Mulari, Are Blytt & Mikael Nilsson 2007. Prosjektleder NTNU: Claes Söderquist. 
Prosjektet ”gototiller” ble satt i gang i 2004 som et samarbeid mellom Trondheim kommune, det lokale næringslivet og Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. Claes Söderquist var prosjektleder for en gruppe studenter som la fram forslag til ulike løsninger. Den realiserte utsmykkingen ble ”Dandelion”, eller ”Løvetann”, i rundkjøringen på Senterveien sør for City Syd. Skulpturen består av en 9 meter høy løvetann, like naturtro utformet som fargelagt. På den drenerte blautmyra i dette området kan den kanskje virke noe fremmedartet, her hvor myrull og molteblomster så lenge dominerte. Men løvetanna trenger seg fram overalt, så hvorfor ikke også her. Kanskje kan forekomsten av dette frodige ”ugresset” i den travle biltrafikken på stedet være en kommentar til det villnis av bygninger som har grodd fram i dette moderne vekstområdet. Det arbeides videre med prosjektet for å få virkeliggjort flere av forslagene fra studentene.
Loading...