Kunst - Enhet

Kunstner: Kjersti Wexelsen Goksøyr 1997.  
Utsmykningen sto ferdig til åpningen av de nye bygningene i Erkebispegården i 1997. Den består av tre steinblokker som er plassert i den smale passasjen mellom - og sørfløyen. Den høye steinblokken formidler med sin stiliserte form to mennesker smeltet sammen til et uttrykk for kjærlighet og enhet. Det symbolske innholdet kan tolkes videre, til en tanke om at alt i hele universet er en enhet. De to andre steinblokkene er enklere utformet, men utdyper det symbolske innholdet med urgamle symboler som kvadratet, sirkelen og spiralen. Mens kvadratet representerer det fysiske, symboliserer sirkelen det åndelige eller guddommelige som hviler som en kilde i det fysiske. Spiralmønsteret er et gammelt livgivende symbol. Fotsporene i bakken knytter nåtid til fortid og fremtid. Goksøyr foretrekker å arbeide i stein, med former som er myke og organiske, men som har en stram linjeføring.
 
 
 
Loading...