Kunst - Equilibrio nord

Kunstner: Rolf Schaffner (2000). Bekostet av: Gave fra kunstneren til Trondheim by. 
Denne seks meter høye skulpturen, plassert på det høyeste punktet på Ladehammeren, er formet av fire steinblokker. Den kan se ut som en gigantisk bolt eller spiker som er slått ned i grunnen. Den er kalt Equilibrio, som betyr likevekt. Skulpturen er ett av fem fredsmonumenter som er plassert, eller skal plasseres, rundt om i Europa: På Mallorca (der kunstneren er bosatt), i Russland, i Irland og i Tyskland (kunstnerens hjemland).  Slik skulpturene er plassert, vil linjene mellom dem utgjøre et kors der armene peker i hver sin himmelretning. Tanken er at monumentene skal symbolisere ønsket om likevekt og harmoni i en verden full av krig.
Loading...