Kunst - Flytende, flyvende

Flytende – flyvende. Kunstner: Geir Stormoen 1996.
Her ved Skipakrok – den første havnen for Kaupangen i Nidaros – skulle Leiv Eiriksson i følge sagaen ha lagt til da han besøkte Olav Tryggvason i 999. I forbindelse med byens tusenårsjubileum ønsket samvirkebedriften TRONDOS å reise et minnesmerke over Leiv Eiriksson. Forankret i sagatiden skal monumentet også henspille på vår tids mennesker som søker det ukjente. Geir Stormoen vant den åpne konkurransen som ble utlyst i 1995. Kunstneren understreket at skulpturens aerodynamiske form skulle gi assosiasjoner, ikke bare til båtreise, men også til ideen om det å reise i sin alminnelighet og til det søkende mennesket. Hovedskulpturen er laget av en 50 tonn tung granittblokk som er gitt en svakt buet form og plassert på kanten av et grunt basseng, der den speiler seg i vannflaten. Den andre delen av utsmykningen er en enkel spiralform som kan symbolisere hjemstavnen, utgangspunktet for reisen. Stormoen var fra 1970 og i mange år ansatt ved Institutt for form og farge ved NTH. Han har utført flere utsmykninger i Trondheim, blant annet til universitetet på Dragvoll.
 
Loading...