Kunst - idrettsmenns innsats under 2. verdenskrig

Kunstner: Odd Hilt 1954.
Under okkupasjonen 1940–45 ble mange idrettsungdommer med i motstandsbevegelsen. Idretts- og skoleungdom reiste dette minnesmerket for å hedre sine falne idrettskamerater. Minnesmerket består av ti relieffer som fremstiller ungdom i forskjellige idrettsaktiviteter. Det var egentlig meningen at monumentet skulle stå foran et av byens idrettsanlegg. Mellom 1945 og 1951 utførte Odd Hilt små og store skulpturer til Nidarosdomens vestfront, om lag femti til sammen. Odd Hilt, som selv hadde sittet i Falstad fangeleir under krigen, arbeidet med denne skulpturen i tidsrommet 1948–53. Karakteristisk for Hilt er et figurativt formspråk, men med forenkling til store, overordnede linjer og rene, enkle former. Inskripsjon: "Til minne om falne idrettskamerater som ga sitt liv for fedrelandet under krigen 1940–1945. Reist av idretts- og skoleungdom i Trondheim og omegn."
Loading...