Kunst - Integrasjon

Kunstner: Arnold Haukeland (1974). Bekostet av Freia A/S. 
To elementer laget i stål utgjør hoveddelene i denne abstrakte, roterende skulpturen. En motor gjør at de to elementene beveger seg med ulik hastighet om en felles akse. Arnold Haukelands skulpturer utstråler energi og spiller sammen med rommet omkring. De formidler bevegelse og fart. Denne skulpturen er en mindre utgave av en skulptur med samme navn i Freiaparken i Oslo. Kunstneren ble født i Verdal, og han var selv student ved NTH. Men da han etter krigen fikk et skulpturoppdrag ved Domkirken, avsluttet han studiene. Haukeland ble en ledende kraft i utviklingen av abstrakt skulptur i Norge.
Loading...