Kunst - Jord, ild og vann

Kunstner: Inger Sitter 1983.
Plassen er utformet som et kupert landskap, delvis belagt med naturstein, brostein og heller. Tvers igjennom terrenget skjærer en vannrenne som munner ut i et arnested hvor det egentlig skal være tent ild. Haugen var opprinnelig dekket av små gresstuer som har forsvunnet etter hvert. Problemer med vedlikehold gjør at noe av den opprinnelige ideen bak verket ikke lenger er tydelig. Maleren Inger Sitter er født i Trondheim, men dro tidlig fra byen, og har bodd mye i Paris. Inger Sitters arbeider var med på å påskynde debatten om nonfigurativ kunst i Norge på 1950–tallet. Hun har hatt sitt virke hovedsakelig som maler, men gjennom hele hennes produksjon, uansett materialbruk, fornemmer man ofte landskapsformer som et utgangspunkt for verkene. Kunstneren var sterkt engasjert i kunst- og kulturpolitikken, i debatten om offentlig utsmykning og i arbeidet for å bedre kunstnernes kår. Da hun ble professor ved Statens kunstakademi i 1981, var hun den første kvinne i en slik stilling.
Loading...