Kunst - Kona ved vannposten

Kunstner: Tone Thiis Schjetne (1996). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg. 
Opprinnelig sto skulpturen i inngangshallen til Trondheim tinghus. Høsten 1996 ble den flyttet til sin nåværende plass. Skulpturen fremstiller en kone som henter vann fra en vannpost. Kvinneskikkelser i arbeid og konsentrasjon har en sentral plass i Thiis Schjetnes motivkrets.
Loading...