Kunst - Kong Olav V

Kunstner: Harald Wårvik 1997. 
Statuen av kong Olav V (1903–1991) var en gave fra den utflyttede trondhjemmeren og finansmannen Sigurd Edmond Røkke-Johnsen i forbindelse med byens tusenårsjubileum. Kong Olav var nært knyttet til Trondheim. Hans far ble kronet i Nidarosdomen i 1906, og selv ble han signet som konge samme sted i 1958. Han deltok også under Olavsjubileet i 1930. I den skulpturelle fremstillingen kommer kongen oss hilsende i møte, som vår folkekonge. Wårvik er både billedhugger og tegner, og underviser i dag ved universitetet i Trondheim. Han er kjent for sine særpregede arbeider i marmor, inspirert av flere studieopphold i Italia, men han har også laget portrettarbeider i bronse. Skulpturene hans har ofte et fortellende og symbolsk innhold. Wårvik er dessuten en dyktig medaljemodellør, og har blant annet laget medaljer til OL på Lillehammer i 1994, og minnemedaljonger for Det kongelige norske videnskabers selskab i tidsrommet 1981–1997.
Loading...