Kunst - Krigsseilermonumentet

Kunstner: Kristofer Leirdal 1982. 
Denne monumentale skulpturgruppen står på en lav steinsokkel med to pullerter på plassen ved sjøfartsmuseet. Den ble reist etter initiativ fra Trøndelag krigsseilerforening som et minnesmerke over sjøfolk som seilte ute under de to verdenskrigene.
 
Loading...