Kunst - Kronhjort i sprang

Kunstner: Arne Vigeland (1983). 
Denne naturalistiske dyregruppen i lett stilisert form er plassert på en lav sokkel foran Fylkeshuset. Da den ble satt opp, var det delte meninger om plasseringen. Noen mente skulpturen ikke kom til sin rett slik den ble plassert nesten i gateplan og karakteriserte den som ”Kronhjort på stengrunn”. Vigeland har lignende dyregrupper flere steder i landet, og hjorten er et spesielt yndet motiv. 
Loading...