Kunst - Lagmann Lindboes gravmæle

Kunstner: Gustav Vigeland 1902.

Jacob A. Lindboe (1843–1902) var overrettssakfører i Trondheim. En tid satt han som representant for Venstre på Stortinget og ble senere lagmann. Gustav Vigeland var tilknyttet Domkirken mellom 1897 og 1902 og modellerte gesimsfigurer, vannspyere og bibelske personer til korbuen. Etter hvert ble han imidlertid mer og mer kritisk til det å skape kunst i en annen tids stilart. Han hadde også fått i oppdrag å lage utkast til en fontene på Ilevollen, et prosjekt det ikke ble noe av. Derimot utførte han på bestilling et gravmonument til lagmann Lindboe, utformet som en fontene og i en stil vi vanligvis forbinder med kunstneren. Fem nakne menn omkranser en pokallignende steinurne. Denne urnen er det eneste arbeidet av Vigeland utendørs i Trondheim. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har en replikk av urnen.
Loading...