Kunst - Leiv Eriksson

Kunstner: August Werner 1997.
I forbindelse med Verdensutstillingen i Seattle i 1962 reiste norskamerikanere et monument over Leiv Eirikson, en fem meter høy statue laget av norskamerikaneren og multikunstneren August Hansen Werner. En mindre utgave av denne ble gitt til Trondheim i forbindelse med byjubileet i 1997. Leiv Eiriksson brukes her som symbol på den første utvandrer til Amerika. Skulpturen kalles derfor også Utvandrermonumentet. Bidragsyterne eller deres forfedre har navnene sine inngravert på plaketter ved skulpturen. En kopi av statuen står også i Brattalid på Grønland, og i tillegg skal det reises en i L’Anse aux Meadows i Canada.
Werner, som emigrerte fra Bergen i 1917, gjorde karriere i USA som professor i musikk, operasanger, skuespillforfatter og fotograf. Samtidig var han meget produktiv som maler og billedhugger.
Loading...