Kunst - Mellom rom

Kunstner: Erlend Leirdal (2000). Bekostet av: Trondheim kommune.
Erlend Leirdals utforming av Jomfrugata allmenning gir Fjordgata et pusterom.
Plassen er nøkternt og åpent utformet, med tre klart definerte nivåer som leder fra byrommet ned mot kanalen. Den steinlagte hovedplassen er lagt i et mønster som har tatt igjen detaljer fra et arkeologisk middelalderfunn i byens sentrum. Dette gir plassen et historisk sus. Nå kan vi ta i bruk denne allmenningen der folk før i tiden pleide å komme sjøveien og trekke opp båtene, fremby varene sine og komme i prat med byfolket. Her får byen tilbake en nærmere kontakt med vannet. Kunstneren har lagt stor vekt på den håndverksmessige utførelsen, og har hentet spesialhåndverkere langveis fra for å forme steinen på stedet. Smijernsarbeidene er også et slikt håndverksprodukt. 
 
Loading...