Kunst - Mercur

Kunstner: muligens Carl W. Wollenhaupt. Omkring 1900/ kopi 2000.
Den opprinnelige Mercurstatuen som ble laget av støpt betong rundt et jernskjelett ble satt opp her i nisjen på den gamle Børs- og telegrafbygningen mellom 1896 og 1902. Statuen er nå restaurert og plassert inne i Mercursenteret. Ifølge tradisjonen er det Carl W. Wollenhaupt, steinhugger ved Domkirken, som er kunstneren, men det finnes ikke sikkert belegg for at han har laget den. Om han ikke selv utførte oppdraget, kan han ha formidlet kjøp fra Tyskland. På 1970–tallet ble statuen på grunn av rustskader i armeringen tatt ned og lagret i Domkirkens steinsamling. Nå er den gjenfødt i kleberstein og gjeninnsatt i nisjen mot Kongens gate. Erling Refseth ved Nidarosdomens restaureringsarbeider har hugd kopien. Merkur var i romersk mytologi gudenes sendebud og handelens beskytter. Skulpturen passer således godt til bygningen som nå er et kjøpesenter. 
Loading...