Kunst - Minneplate over Johan Caspar von Cicignon

Kunstner: Nic. Schiøll 1935.

Minneplaten har et portrettrelieff av generalmajor Johan Caspar von Cicignon (1635–96). Han var født i Luxembourg og var en anerkjent festningsarkitekt. I 1657 ble han dansk offiser, og etter den store bybrannen i 1681 fikk han i oppgave å planlegge et nytt gatenett for Trondheim sammen med Anthony Coucheron. Kunstneren Nic(olai) Schiøll var for øvrig elev av Wilhelm Rasmussen. I perioden 1927–37 var han tilknyttet Nidarosdomen, hvor han modellerte ni av statuene til vestfronten
Loading...