Kunst - Minnesmerke for Jørgen Bjelke

Kunstner: Arkitekt Wilhelm Swensen / Oscar Lynum 1958.
Jørgen Bjelke (1621–96) var offiser og øverstkommanderende nordafjells da de norske styrker lyktes med å gjenerobre Trondhjems len fra Sverige i 1658. Monumentet ble avduket på -årsdagen for de norske troppers inntog i Trondheim den 11. desember 1658. Arkitekt Wilhelm Swensen tegnet minnesmerket etter modell av en steinpyramide som Jørgens bror, Ove Bjelke, lot reise på Austrått i 1658. Portrettmedaljongen i bronse er videre laget av Oscar Lynum. Han var en av de betydeligste treskjærere i den gamle håndverkstradisjonen. Han var født i Skogn i Nord–Trøndelag og kom som 17–åring til Trondheim som lærling hos Daniel Hagerup. Senere fikk han eget treskjærerverksted i byen, hvor han blant annet utførte utsmykningoppdrag til norske kirker. Han var også en tid knyttet til restaureringsarbeidene ved Nidarosdomen, og var ansvarlig for mye av restaureringsarbeidet på Austråttborgen på Ørlandet.
Loading...