Kunst - Minnesmerke over Klemenskirken

Kunstner: Harald Wårvik 1997. 
På vestveggen av bygningen til Norges Bank finner vi dette relieffet som skal markere at Klemenskirken lå omtrent her, ca. hundre meter lenger nord. Denne kirken var den første i Trondheim, og ble naturlig nok viet de sjøfarendes helgen, St. Klemens, som var biskop i Roma i det første århundre etter Kristus. St. Klemens er fremstilt i lavt relieff, utstyrt med hårbånd, glorie og sitt karakteristiske attributt, ankeret. Minnesmerket forestiller St. Klemens i det han overrekker kirkebygget til byen. Kirken var dessuten byens første pilegrimskirke, ettersom Olavskrinet ble plassert på alteret etter at Olav var blitt erklært hellig i 1031.
 
Loading...