Kunst - Minnesmerke over Matthias Conrad Peterson

Kunstner: Kristofer Leirdal (1997).
17. mai 1997 ble denne bautasteinen over Matthias Conrad Peterson (1761–1833) avduket, og i 1998 fikk den et portrettrelieff basert på et maleri og modellert av Kristofer Leirdal.
Matthias Conrad Peterson kom som ung mann fra Schleswig og begynte som handelsbetjent i Trondheim. Han var redaktør i Adresseavisen, kaptein i borgervæpningen og direktør i Norges Bank. Den 17. mai 1826 innstiftet han landets første borgertog. Toget gikk fra Ilaparken inn mot byen.  
Loading...