Kunst - Minnesmerke over Thomas Angell

Kunstnere: Arkitekt Karl Norum / Carl Ludvig Jacobsen 1895.
”Alle mine etterlatenskaper, være seg kontante penger, bergarter, jordegods, obligasjoner med videre […] skjenker jeg til de fattige” (Fra Thomas Angells testamente 1767). Thomas Angell (1692–1767), som var kjøpmann og legatstifter, døde ugift og testamenterte sin enorme formue til ulike formål. Thomas Angells stiftelser bar i de første femti årene etter hans død en vesentlig del av byens sosiale utgifter, bidro til å dekke utgifter til allmueskolene og finansierte også sosiale institusjoner, som Thomas Angells stuer, Thomas Angells Hus, Kalvskinnet sykehus og Katedralskolens nye hovedbygning. Minnesmerket er plassert rett overfor Thomas Angells Hus i Bispegata. Det er utformet som en obelisk i stein med en innfelt kopi av Hans Michelsens portrettbyste fra 1845, utført av Carl Ludvig Jacobsen. Originalen befinner seg i Katedralskolens festsal. Monumentet er tegnet av arkitekt Karl Norum. På støttens bakside står det: ”Trondhjems By reiste sin Velgjører dette Minde”.
Loading...