Kunst - Mjuke linjer

Kunstner: Kristian Kvakland (1981).
Vel åtte meter over bakken rager denne abstrakte skulpturen av polert stål. Kunstneren har kalt skulpturen Mjuke linjer som et uttrykk for teknikkens møte med naturelementene. Arbeidene hans kjennetegnes av en rendyrket, sterkt forenklet form. Originaliteten ligger i samspillet mellom det ekspressive innholdet og de monumentale, ofte sterkt overdrevne formene. Kunstneren har ofte samfunnsaktuelle problemstillinger som utgangspunkt, gjerne med en humoristisk vinkling.
Loading...