Kunst - Monument over Hans Nissen og hustru Maren

Kunstner:Arkitekt Ingvald Alstad / Jens Munthe Svendsen 1907. 
Kjøpmann Hans Nissen (1727–1807) og hustru Maren Boysen Nissen (1724–1787) opprettet flere legater, blant annet til Nissens arbeidshus. Monumentet ble reist på hundreårsdagen for Hans Nissens død. Portrettmedaljongen er utført av billedhuggeren Jens Munthe Svendsen. Eventyrlyst førte Svendsen som ung mann til USA, hvor han bodde i ni år og fikk sin første kunstutdannelse. Det mest vanlige var at norske kunstnere dro til de gamle kulturland i Europa. Etter USA-oppholdet fortsatte han sine studier i Oslo, blant annet med billedhugger Brynjulf Bergslien som lærer, og senere i Firenze og i Paris. Han bodde en tid i Trondheim, der han underviste i tegning og modellering. Svendsen fikk realisert forholdsvis få større arbeider. Derimot har han laget mange portrettbyster og -medaljonger.
 
 
Loading...