Kunst - Olav Kyrres gate

‘Lys i stein’. Kunstner: Kåre Groven 2001. Kunstneriske konsulenter: Kristin Ytreberg & Grethe Fredriksen.
Billedhuggeren Kåre Groven ble i 2000 tildelt et av hovedprosjektene i konkurransen om utsmykking av det nye sykehuset i Trondheim, kunstnerens opprinnelige hjemby. Oppdraget gjaldt midtrabatten i den brede Olav Kyrres gate, fra rundkjøringen ved Mauritz Hansens gate/Udbyes gate og ned til det sentrale sykehusområdet. Grovens forslag gikk ut på å plassere store rullesteiner med jevne mellomrom på strekningen. Det store uterommet og nærværet av trær og busker satte krav til volumet på steinen, og etter en del leting fant Groven steiner som var store nok i et grustak i Svelvik – fem rullesteiner i en rødlig bergart og med en vekt fra 7 til 17 tonn. Den videre behandlingen av steinen ble gjort ved steinbedriften Johansen Steinhoggeri i Skjeberg. Her ble det boret hull, kanaler, spalter og slisser til fiberoptiske ledninger og lysåpninger. Høsten 2001 foregikk transporten til Trondheim og utplasseringen på midtrabatten i Olav Kyrres gate. Etter Grovens plan ble den største steinen, 17-tonneren, plassert lengst vest i gata og de øvrige i en bestemt innbyrdes rekkefølge og med avstemte mellomrom. Snart ble strømmen koblet til, og små lyspunkt, lysstriper og lysfelt kom til syne i de ruvende steinene. Siden har ”Lys i stein” vist vei inn i det nye sykehusområdet, der det langs nedre del av Olav Kyrres gate reiste seg store bygninger som lukker inn og intimiserer det brede gateløpet og den ruvende utsmykkingen. I det samme området, på gårdsplassen i Medisinsk teknisk forskningssenter, har Groven for øvrig en annen stor utsmykking, en høy figurgruppe i stål.
Loading...