Kunst på Museumsplassen

Kunstnere: Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson. Tittel: «Reflexions», 2010. Kunstkonsulent: Leiken Vik.

De to svenske kunstnerne Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson vant en lukket konkurranse om dette monumentet til 250-årsjubileet for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i 2010. «Reflexions» minner om et tempel fra antikken og har utover sin klassiske form også lånt sin funksjon fra gresk og romersk tradisjon. Kunstverket i parken er med sine benker innenfor søylene ment å være et rom for tanker, refleksjon og samtale. Mens formen er tuftet på eldgammel arkitektonisk, religiøs, vitenskapelig og intellektuell tradisjon, er utførelsen av «Reflexions» i høy grad moderne. Her er speilblankt stål, ikke marmor tatt i bruk som byggemateriale. På denne måten representerer kunstverket et spenn i tid og antyder lange linjer i den vitenskapelige historien som DKNVS og dagens universitet er en del av, med klare referanser til 1700-tallets opplysningstid.

I fysisk forstand speiler «Reflexions» trær, busker, himmel og bygninger i omgivelsene og blir en integrert del av parken og det nærliggende lærde miljø. «Reflexions» lyssettes på kvelds- og nattetid med farger som er bestemt av værdata som i 1762 ble registrert og utarbeidet av byens «tusenkunstner» Johan Daniel Berlin. I den monumentale skulpturen registreres til enhver tid temperaturen i luften, som sammenlignes med det Berlin målte på samme dato i 1762. Differansen mellom disse målingene gir så koden til bestemmelse av fargebelysningen når det mørkner mot kveld og natt. Rød viser at temperaturen er høyere enn på tilsvarende tid i 1762, blå betyr lavere temperatur, mens hvitt lys angir samme temperatur i fortid og nåtid.

Gjennom den åpne takringen er det mulig å observere himmelen, skyene og stjernene uten å bli blendet av lysene. Assosiasjonen til Pantheon i Roma er her nærliggende. På avstand framstår monumentet etter mørkets frambrudd som en lykt i parken og byr seg fram som et møtested.
Loading...