Kunst - Ranheim stasjon

'Papirarbeideren'. Kunstner: Jan-Erik Beck 2008. Kunstneriske konsulenter: Erlend Leirdal & Cathinka Mehlum. 
Initiativet til dette kunstverket kom fra lokalmiljøet, men prosjektet passet inn i rammene for kommunens utsmykkingsordning og ble gjennomført som en konkurranse i kommunal regi, med to representanter fra Ranheim i juryen. Blant fem framtredende norske inviterte kunstnere ble Jan-Erik Becks forslag valgt, en stålskulptur som viser papirets bane gjennom fabrikkvalsene. Det bølgende papiret utgjør hoveddelen av skulpturen og er utført i cortenstål med et belegg av kobber. Direkte referanser til arbeiderne på Ranheim papirfabrikk er tilført kunstverket i form av en rekke personnavn på en vertikal plate i bakkant av skulpturen. Dette er ansatte ved fabrikken som er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin lange og tro tjeneste. I tillegg er det lagt inn begreper fra papirindustrien på den vertikale platen.
Plasseringen i parken ved gamle Ranheim stasjon understreker papirfabrikkens plass som det sentrale element i stedets arbeidsliv og lokalmiljø gjennom flere generasjoner. Stasjonen har etter nedleggelsen beholdt sin funksjon som midtpunkt på Ranheim, som lokaler for det populære og identitetsskapende Ranheim Bydels Museum. I tillegg ligger Ranheim kirke tvers over veien og bidrar ytterligere til at ”Papirarbeideren” blir sett og opplevd av mange. Skulpturen ble avduket av kulturminister Trond Giske sommeren 2008.
Loading...