Kunst - Sjetnemarka bydelspark

‘Piksel, kunstig-naturlig’. Kunstner: Anette Lund 2006. Kunstnerisk konsulent: Urd Schjetne.  
Sjetnemarka bydelspark strekker seg fra Øvre Sjetnhaugan i vest til Lykkmarka i øst og begrenses av seniorboliger i nord og av Prix-butikkens parkeringsplass i sør. Parken er tegnet av landskapsarkitekt Birgit Høyland fra Rambøll og skal være en grønn lunge for alle aldersgrupper i bydelen. Elever ved Sjetne ungdomsskole var med som veiledere under arbeidet med parken. Kunsten er ment som et bindeledd mellom natur og bebyggelse og er fordelt over hele området. Anette Lunds forslag til utsmykking, ”Piksel, kunstig-naturlig”, ble valgt ut etter en lukket idékonkurranse med tre inviterte kunstnere. I Lunds kunstverk er digitalteknikkens piksler forstørret til store vertikale flater og kuber på tre steder i parken. En figur i vest er formet som en portal over stien, der åpningen har form av en tregruppe. Fra portalen ses stolper med kubiske epler på plenen bortenfor. På den runde grusplassen midt i parken er det satt opp flere store plater med lignende ”negative trær”, mens utsmykkingens siste element er lagt til parkens streetbasketbane. Her er basketmålet festet på en plate som tegner omrisset av en pikselert trekrone. Materialet er her som i det meste av kunstverket ellers rustfritt stål. Spredt i parken ligger kuber av dette materialet, med røde sider, som henspiller på områdets fortid som eplehage.
Loading...