Kunst - Skrog

Kunstner: Jorun Kraft Mo (2000). Bekostet av: Skipsbygget A/S. 
Skulpturen er blitt et møtested for folk som besøker Solsiden ved nedre elvehavn. Her, ved tidligere Trondhjems mekaniske verksted, ble det gjennom mange år strukket kjøl og bygd opp skrog. Slik kan skulpturen stå som et minnesmerke over det som en gang var. Jorun Kraft Mo var en av tre som fikk forespørsel om å lage et utkast til utsmykning av plassen ved hovedinngangen til kjøpesenteret. I arbeidet med plassen rundt har Jorun Kraft Mo sammen med landskapsarkitekten Christine Gjermo plassert gamle maskindeler fra TMV som en spredt utsmykning langs kaikanten på sørsiden av bygningskomplekset.
Loading...