Kunst - Solprosjekt

Kunstner: Gunnar H. Gundersen (2000). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.
Nedenfor Realfagbygget er det satt opp en skulptur, en 11 m høy søyle av stål med en glasskule på toppen. Himmelens skiftninger speiles i kulen, og Trondheim by står tilsynelatende på hodet der inne. Glasskulen, som er fylt med 500 liter teknisk sprit, fungerer også som en kjempelinse. Når solen treffer kolben, dannes et brennpunkt på en tinnplate bak kolben. Ettersom tinn har et lavt smeltepunkt, vil det etter hvert risses inn et mønster i platen. Elleve tilsvarende tinnplater er montert på en vegg inne i Realfagbygget. I tur og orden skal disse skiftes ut med platen på søylen. Etter hvert vil alle merkes av sollyset og det ytre klimaets påvirkning. Gundersens skulpturer er ikke statiske, selv om det ser slik ut ved første blikk. De arbeider langsomt - med naturkreftene som medhjelpere - og viser oss at noe som oppfattes som stillestående, faktisk er i bevegelse og langsom forandring.
Loading...