Kunst - Steinbauta til minne om Anders Buen

Kunstner: Alessandro Santi (1938). Bekostet av: Arbeiderorganisasjonene i Trøndelag. 
Anders Buen (1864–1933) var stortingspresident og redaktør i avisen Ny Tid. Han fikk forhindret at området rundt Eli plass og Buran ble bebygget med store leiegårder. Alessandro Santi laget portrettmedaljongen til steinbautaen. Han var født i Trondheim, men faren var italiensk innvandrer. Kunstneren var ansatt som steinhugger ved Nidarosdomens restaureringsarbeider fra 1910 til 1948.
Loading...