Kunst - Stelene

Kunstner: Bente Stokke (1984). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg
Ved inngangen til Direktoratet blir vi møtt av en skulpturgruppe bestående av ni steler, eller stabler, laget av skiferheller med innslag av stål og glass. Den rager nesten fem meter over bakken. Multimediakunstneren Bente Stokke vant den åpne konkurransen med sitt program: ”Utsmykningen har til hensikt å markere et sted i landskapet og gjøre dette til en romlig begivenhet i dialog med den eksisterende bebyggelse”. En veggutsmykking i skifer inne i bygget skal utgjøre en helhet sammen med Stelene ute.
Loading...