Kunst - Studenten i den gamle stad

Kunstner: Nils Aas 1996.

Skulpturen står på en sokkel som er utformet som en stabel bøker. I valg av kvinne-mann-motivet, står skulpturen i en klassisk tradisjon. Den vakte noe diskusjon da den ble satt opp, ikke minst kvinnepolitisk. Skulpturen er basert på de klassiske grunnformene søylen og sirkelen. Som billedhugger veksler Nils Aas mellom et figurativt og et abstrakt formspråk, og han prøver ut ulike materialer, men tre er hans favorittmateriale. Hans monumentalskulpturer og portrettbyster finnes over hele landet, og ti– og tjue–kronen er hans verk. Nils Aas fikk sitt store gjennombrudd i 1972, med monumentet over kong Haakon VII på 7.juni-plassen i Oslo. Trondheim kunstmuseum har bysten av Johan Falkberget, som han debuterte med på høstutstillingen i 1964.
Loading...