Kunst - Sykehusparken

Kunstnere: Solrun Rones; Mari Røysamb: Bronsestoler (’Litt nedi jorda’ og ’Spilledåsen’), Viel Bjerkeset Andersen: ’Ufo’; Inge van der Drift 2007. Kunstneriske konsulenter: Grethe Fredriksen og Kristin Ytreberg.
Over en halv million mennesker besøker sykehusparken ved St. Olavs Hospital hvert år. De fleste er naturlig nok i området på grunn av sykehusbesøk eller -opphold, men parken er en attraksjon i seg selv. Sykehusparken ligger på sørsiden av den gamle hovedbygningen fra 1902 og bygger videre på en gammel hage- og parktradisjon på dette stedet. Tre kunstnere ble valgt ut i den store konkurransen om utsmykking av sykehusområdet, mens Viel Bjerkeset Andersen kom til seinere. Alle har satt sitt preg på parken med ulike grep og virkemidler. Rett innenfor inngangsportalen ligger en dam, designet og planlagt av Solrun Rones til et samlet idyllisk miljø med et gammelt eiketre og forskjellige stauder i en blandet palett. Inge van der Drift har også tatt naturlige vekster i bruk i sin del av utsmykkingen; beplantninger av pil danner labyrinter og løvhytter. Skulptur hører også med i parken. På forskjellige steder i grønnsværet har Mari Røysamb plassert to bronsestoler. En av dem roterer, og alle er kopier av gamle og velbrukte stoler fra Hedmark.
Mindre jordnære former finnes i Viel Bjerkeset Andersens skulptur, en ”ufo” som lyser opp i det mørkeste hjørnet av parken. Fra sykehusets egen samling er ’Vandreren II’ av Kjell Erik Killi Olsen utplassert i parken.
 
 
 
Loading...