Kunst - Talerstol

Kunstner: Bjørn Melbye Gulliksen (1993). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. 
Talerstolen ble satt opp ved universitetet på Dragvoll i forbindelse med det andre byggetrinnet. Skulpturen er plassert godt synlig på en bakketopp, og formet som et lite tempel. Søylene og figurfragmentene i stein kan gi assosiasjoner til ulike epoker i kunsthistorien, både antikken og middelalderen. Kombinert med moderne materialer og teknikker, får den et preg av å være et bevart fornminne. En smal trapp fører fra talerstolen på haugen mot plassen nedenfor. Plassen domineres av et annet av kunstnerens arbeider, en lang ”vannrenne” som forsynes med vann fra en krukke.
Loading...