Kunst - teglveggen på Trøndelag teater

Kunstner: Søren Ubisch (1997). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.
Søren Ubisch vant den lukkede konkurransen om kunstnerisk bearbeidelse av fasadene til teatrets nybygg i 1994. Han så det som sin kunstfaglige oppgave å utdype bygningsformens symbolverdi. Rotunden rundt teatersalen er et symbolsk uttrykk for bygningens formål, og bearbeidingen av den kom til å stå sentralt. I samarbeid med arkitekten ble salsrotunden forsynt med steiner belagt med gull og platina. Tilsvarende utsmykning er også gjennomført på to veggfelt i foajeen. Denne kunstneriske behandlingen kan kalles integrert kunst i ordets egentlige betydning. Kunsten som innhyller bygningskroppen, blir som et sceneteppe som skiller teaterverdenen fra den virkelige verden. Teppet er både en del av teateret og et symbol på det. Fargene kunstneren har brukt, sølv og gull, er også hentet fra teatrets skapte verden.
Etter endt utdannelse i Oslo, studerte keramikeren Ubisch fem år i Japan, hvor han mottok et stipend for å studere japansk oldtidskeramikk. Ubisch har vært opptatt av og arbeidet mye med teglblokkens muligheter til å danne grafiske mønstre på store veggflater. I sine relieffvegger bruker han mønsterrepetisjoner som viser påvirkning både fra minimalistisk kunst og den dekorløse japanske tradisjonen.
Loading...