Kunst - The Seven Stones

Kunstner: Gerald W. Siler (1984). Bekostet av Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.  
Denne abstrakte skulpturen er laget av amerikanskfødte Gerald W. Siler, som nå er bosatt på Støren. Skulpturen står i grøntarealet mellom bygningene som en del av plassutformingen. Den består  av sju steinblokker, fire lyse (størengranitt) og tre mørke (larvikitt). Kunstneren tar ofte utgangspunkt i urgamle forestillinger om steinens magiske krefter. Slik steinene er lagt opp her, kan de minne om de gigantiske steinmonumentene – megalittene – som ble reist i yngre steinalder.
Loading...